Elektroniczny obieg dokumentów eliminuje wiele czynności, które wprowadzają bałagan oraz wymagają niepotrzebnego nakładu pracy w trakcie obsługi dokumentacji papierowej

System obiegu dokumentów umożliwia równolegle zaplanowanie budżetów inwestycyjnych, podzielonych na linie budżetowe, odpowiadającym danym rodzajom kosztów i przychodów. Elektroniczny formularz wniosku pozwala na wprowadzenie potrzebnych informacji na temat wydatku, budżetu, inwestycji i innych, a także dołączanie dokumentów i załączników. Elektroniczny obieg dokumentów http://www.archidoc.pl/elektroniczny-obieg.html eliminuje wiele czynności, które wprowadzają bałagan oraz wymagają niepotrzebnego nakładu pracy w trakcie obsługi dokumentacji papierowej. System obiegu dokumentów kojarzy się wszystkim z przepływem dokumentów między pracownikami według ściśle określonych procedur pracy. Moduł wspiera nie tylko tworzenie zamówień zakupu, ale także obieg ich akceptacji i weryfikacji. W temacie artykułu interesujące wydają się dwa podstawowe produkty: obieg dokumentów (DMS) oraz automatyzacja procesów (BPM). Wystawianie i archiwizowanie faktur (także tych otrzymanych), czy też podpisywanie dokumentów to dopiero początek. Elektroniczna wymiana dokumentów pomiędzy jednostką i jej interesantami oraz pomiędzy wszystkimi jednostkami administracji publicznej na terenie całego kraju! Przetrzymuje dokument, ile dokumentów czeka na akceptację. Skrócenie czasu potrzebnego na obieg dokumentów prowadzi do zmniejszenia liczby korekt deklaracji VAT oraz. Jest to system komputerowy zaprogramowany tak, że ruch dokumentów przebiega w sposób uporządkowany. Z szybką dekretacją i akceptacją dokumentów nie powinno być większego problemu, bowiem obie te czynności można wygodnie wykonać w smartfonie. Właściwie wszystkie z nich można wyeliminować, wprowadzając elektroniczny obieg dokumentów. Tym samym nie ma fizycznej możliwości udostępnienia Twoich dokumentów organom uprawnionym, nawet w przypadku nakazu sądowego czy decyzji urzędu skarbowego bez Twojej wiedzy i zgody. Papierowa wersja faktury trafia do archiwum, a jej elektroniczny obraz wraz z dodatkowymi opisami i pełną ścieżką akceptacji pozostaje do wglądu w systemie komputerowym. FlexiWorkflow zastępuje tradycyjny, papierowy obieg dokumentów. Problemy te rozwiązuje elektroniczny system zarządzania obiegiem dokumentów. Poprawa efektywności przetwarzania dokumentów i zwiększenie kontroli nad dokumentacją. W końcu system zarządzania dokumentami stanowi centralne miejsce przechowywania i archiwizowania dokumentów oraz informacji przedsiębiorstwa. Filtrowanie, sortowanie i śledzenie dokumentów w wygodnym oknie do monitorowania transakcji – proces akceptacji faktur wreszcie pod kontrolą! Elektroniczne archiwum umożliwia przetwarzanie dokumentów papierowych znajdujących się w archiwach zakładowych w ich wersje cyfrowe. Centralne repozytorium, pozwala na rejestrację informacji i dokumentów dowolnego formatu, zapewnia bezpieczną archiwizację oraz szybki dostęp do zawartości. EObieg realizuje funkcjonalność elektronicznego obiegu dokumentów i spraw z zachowaniem wymagań aktualnej instrukcji kancelaryjnej. Istnieją jednak takie sytuacje, kiedy elektronicznym obiegiem dokumentów warto się zainteresować nawet w bardzo małej firmie.